Om Nordic Battery

Nordic Battery säljer batterier som används i eldrivna fordon och maskiner. Vi skapar lösningar som gör att kunderna optimerar sin batterianvändning med stora kostnadsbesparingar som följd.
Batterier med hög kvalitet i kombination med den erfarenhet och kunskap som vi besitter, har gjort att vi nått en mycket stark ställning i Norden inom nischen drivande (traktionära) batterier och batteriladdare. 

 

Företagets kunskaper

Att använda batterier på rätt sätt kräver kunskap. Förutom själva produkterna erbjuder vi support och utbildning. Det gör att vi tillför ett mervärde och har starka kundrelationer. 
Hjälpmedelscentraler, som bland annat tillhandahåller rullstolar för handikappade personer, är en av våra största kundgrupper. 
Kostnaderna för batterianvändning är i många fall onödigt stor. Detta beror ofta på att slutanvändarna laddar och behandlar batterierna på ett felaktigt sätt. I dessa fall är vår djupa kunskap viktig, eftersom det finns mycket pengar att tjäna på en optimal batterianvändning. 

 

Intelligenta produkter

Laddare och testutrustning är en del av vad vi kan erbjuda kunderna. Genom testutrustningen kan man kontrollera på vilket sätt batteriet används och laddas. Vissa av de laddare som Nordic Battery säljer är ”intelligenta” och kan exempelvis kopplas till en dator för en grafisk presentation av informationen. 

 

Framtiden

Batteridrivna maskiner och verktyg har blivit ett allt vanligare inslag i människors vardag, både på arbetet och i hemmet. Exempelvis har försälj­ningen av liftar som används vid målning och byggnadsarbeten vuxit kraftigt de senaste fem åren. Detta har fört med sig att marknaden för drivande batterier vuxit mycket kraftigt. 
Vi spår fortsatt marknadstillväxt, dock i ett något lugnare tempo. 

 

Kvalité

De batterier som Nordic Battery säljer produceras av ledande tillverkare och håller mycket hög kvalitet.
Det finns billiga batterier av sämre kvalitet på marknaden. Dock väljer de flesta kunder att se på totalekonomin och då är våra lösningar med hög kvalitet och lång livslängd de mest fördelaktiga.

 

Flexibilitet

Nordic Battery har kontor och lager i Göteborg och ingår sedan 2001 i koncernen Addtech. En av våra styrkor är att vi kombinerar det lilla bolagets flexibilitet och personliga bemötande med det stora bolagets ekonomiska styrka och stabilitet. 

 

Leveransvillkor:

Addtech Allmänna Villkor