Miljö

Nordic Battery Power AB skall vara en viktig del i arbetet med att samla in och återvinna blybatterier. För att nå framgång skall verksamheten kännetecknas av ett långsiktigt ansvarstagande för framtiden och miljön. 

Vi skall arbeta för att: 

  • Ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete med avsikt att förebygga föroreningar från verksamheten. 
  • Arbeta strukturerat och effektivt för att förverkliga våra miljömål. 
  • Informera och hålla dialog med våra kunder, medarbetare och myndigheter som kan ha intresse i vår verksamhet. 

Övergripande miljömål 
Miljödepartementet SFS nr: 1997:645 §11 Förordning om batterier står skrivet:
§ 11 Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in, överlåter eller saluför blybatterier med en vikt mer en 3 kilogram är skyldig att ta emot kasserade sådana blybatterier och att transportera dem till en anläggning för bortskaffande eller återvinning. 

Nordic Battery Power AB är ett av de i dag 180 företag och verksamheter som redovisar avgift till Naturvårdsverket och är således en av de aktörer som ligger bakom de framgångar i återsamlande och återvinning av blybatterier i Sverige. 

Bly (Pb) är en tungmetall och betraktas som sådan som miljöfarlig. Blybatteriet innehåller också svavelsyra, vilken klassas som farligt material. 

Bly är dessvärre ett lämpligt material i ett batteri och kommer även att vara det för en lång tid framöver. Återvinning av blybatterier är effektiv och samhällsekonomiskt lönsam, d.v.s. det blir billigare att återvinna bly ur gamla batterier än att bryta nytt bly. Det gör att arbetet med återvinning synnerligen viktigt för framtiden och miljön. 

Samtliga blybatterier som säljs i Sverige är importerade. Det finns ingen produktion av blybatterier i Sverige eller Norden.