ARKIV

Störningar på IT

Vi har fortfarande stora störningar i våra IT-system.

Problemen är under åtgärd men vi har ännu ingen prognos gällande när det kan vara åtgärdat.

Epost systemet är dock i drift igen och det går bra att nå oss på våra ordinarie epost adresser.

Ytterligare info finns på www.addtech.se