ARKIV

STORA STÖRNINGAR I VÅRA IT-SYSTEM

Vi har för tillfället stora störningar i våra IT-system, vilket gör att till exempel mejlkorrespondens inte fungerar.

Problemet är under utredning och vi har ännu ingen prognos om när det kan vara åtgärdat.

Under tiden är ni välkomna att kontakta oss på telefon 031-212000 eller mail info@remove-this.trojanbatterier.remove-this.se

Ytterligare info finns på www.addtech.se